martes, 18 de decembro de 2018

Entrevista a Mary e a Carmen sobre a súa estadía en Vizela, Portugal

Mary e Carmen veñen de compartir con nós a súa experiencia en Vizela, Portugal, logo de participar nunha estadía de observación no Agrupamento de Escolas Infias de Vizela . Non deixes de ler esta entrevista. Grazas!Tipo de mobilidade: estadía de observación
Institución de acollida: Agrupamento de Escolas Infias de Vizela
Duración: 5 días
Lugar: Vizela, Portugal

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Mary: observación da docencia de varias aulas tanto de Inglés como lingua estranxeira coma de Portugués como lingua materna
Carmen: observación da xestión dun agrupamento escolar e dos programas e proxectos de inclusión que levan a cabo

Que contidos foron os máis relevantes para a túa práctica docente?
Mary: Impartín unha clase de séptimo e outra de noveno de Inglés e fixen a lectura de varios contos populares galegos
Carmen: Visitas guiadas aos dous centros escolares, a Vizela e arredores; asistencia a clases de distintos niveis; entrevista cunha coordinadora; impartición de clases de lingua e cultura galego-portuguesa.

Cales foron os aspectos máis positivos da experiencia?
Mary: Técnicas de ensino, metodoloxía, novos puntos de vista sobre a ensinanza de idiomas, inmersión na cultura inglesa
Carmen: Observar aplicación de técnicas de prevención de condutas disruptivas; nova metodoloxía na ensinanza de lingua; estratexias de prevención e solución de problemas nos centros escolares.

Como cres que podería mellorar?
Mary: Agardo que miña experiencia, unha vez compartida no meu propio centro, permita mellorar a inclusión e fomentar a innovación docente.
Carmen: Podendo interactuar con alumnos e/ou idealmente podendo levar a alumnos do centro a experimentar por sí mesmos a práctica desta metodoloxía e coñecer os aspectos culturais que tamén son obxectivo esencial das mobilidades.

Cal prevés pode ser o impacto da túa mobilidade na túa práctica docente e no centro?
En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio

Estarías disposto/a a participar noutra mobilidade dentro dun proxecto Erasmus+?

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Mary: Que é unha experiencia fantástica e que merece moitísimo a pena. É unha oportunidade única para seguir formándose como profesores e compartir o aprendido.
Carmen: Que se animen. Que se preparen para poder falar a lingua do país que se vaia visitar e para sacar o máximo partido a unha experiencia que pode ter un impacto moi positivo en toda a comunidade educativa.


Ningún comentario:

Publicar un comentario