mércores, 9 de xaneiro de 2019

Charla sobre a estadía en Leeds aos alumnos de 4º da ESO

Logo da súa estadía en Leeds para completar un curso sobre metodoloxía AICLE, Diego Iglesias impartíu unha charla aos alumnos de 4º ESO-B que, como recordaredes foron os encargados de facer un mini proxecto sobre esta cidade inglesa.
Ademais de explicar os beneficios de aprender idiomas ao tempo que se aprenden contidos, Diego faloulles de Leeds como unha cidade un tanto descoñecida fóra de Reino Unido a pesares de ser un centro universitario moi dinámico e ter sido considerada este ano a Capital Británica da Arte Urbá. Velaquí varias fotos de Diego que explican tal nomeamento.


Fai clic aquí para saber máis sobre Leeds.
Thanks a million, Diego!

luns, 7 de xaneiro de 2019

Entrevista a Diego Iglesias sobre a súa estadía en Leeds

Diego Iglesias ven de compartir con nós a súa experiencia en Leeds, Reino Unido, logo de participar nun curso sobre a metodoloxía AICLE (Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras) Non deixes de ler esta entrevista. Grazas, Diego!Tipo de mobilidade: curso de formación
Institución de acollida: English Matters
Duración: 5 días
Lugar: Leeds, Reino Unido

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Un curso de metodoloxía CLIL para a ensinanza simultánea de contidos e idioma.

Que tipo de actividades levaches a cabo durante a mobilidade?
Clases expositivas e de actividades e dinámicas para traballar os diferentes contidos do curso, ademais de visitas a museos e outros lugares da cidade como traballo programado para recabar aspectos culturais locais cos que crear materiais para os alumnos.

Que contidos foron os máis relevantes para a túa práctica docente?
Penso que os máis útiles, unha vez establecido en qué consistía verdadeiramente a metodoloxía CLIL, foron as fontes de materiais e as técnicas para adaptalas ó nivel lingüístico do alumnado, así como os métodos de traballo cooperativo que nos ensinaron.

Cales foron os aspectos máis positivos da experiencia?
O curso en sí mesmo foi unha experiencia positiva, tanto polo contido como pola súa organización rigorosa e coherente. Ademais permitiume coñecer a un grupo de colegas de diferentes países cos que poder colaborar e dos que poder aprender, así como poñer en práctica as miñas destrezas comunicativas.

Como cres que podería mellorar?
Podendo interactuar con alumnos e/ou idealmente podendo levar a alumnos do centro a experimentar por sí mesmos a práctica desta metodoloxía e coñecer os aspectos culturais que tamén son obxectivo esencial das mobilidades.

Cal prevés pode ser o impacto da túa mobilidade na túa práctica docente e no centro?
Ademais de darme as ferramentas para saber como implementar esta metodoloxía, chegado o caso, penso que a súa difusión entre o profesorado podería ser unha vía para poder impartir máis materias incluíndo a ensinanza dunha lingua estranxeira. Por outra parte, deume ideas de métodos de elaboración de materiais e de técnicas de aprendizaxe colaborativa que podería empregar mesmo na lingua materna. E as redes de contactos entre profesores que creamos poden permitir nun futuro próximo a realización de proxectos en colaboración con outros centros que positivos para o noso.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio

Estarías disposto/a a participar noutra mobilidade dentro dun proxecto Erasmus+?

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que saquen o maior proveito da experiencia e non teñan medo ao descoñecido, pensando en todo momento no que vai ser de interQue saquen o maior proveito da experiencia e non teñan medo ao descoñecido, pensando en todo momento no que vai ser de interese para a súa práctica cando volvan cos seus alumnosese para a súa práctica cando volvan cos seus alumnos.