O noso centro

O CPR Plurilingüe Padre Feijoo-Zorelle é un centro educativo concertado cunha oferta educativa que abrangue desde o 1º curso do 2º ciclo de educación infantil (3 anos) ata o 2º curso de bacharelato, con ensino gratuíto sostido con fondos públicos desde 3 anos ata o 4º curso da educación secundaria obrigatoria (ESO). Na actualidade conta cunha plantilla de 38 profesores que imparten docencia e orientación educativa a un total de 404 alumnos, 52 dos cales cursan educación infantil, 144 alumnos educación primaria, 161 ESO e 47 bacharelato.
En liñas xerais, a finalidade do noso centro é garantir unha formación integral do alumnado que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade e do seu talento, acadando unha imaxe positiva e equilibrada de sí mesmos e da contorna na que viven para o exercicio dos seus dereitos e deberes como cidadáns. Ademais, e en estreita relación con esta finalidade, intentamos axudar ao alumnado a adquirir autonomía persoal para cursar con aproveitamento as etapas educativas propias das ensinanzas obligatoria e post-obligatoria ou para a inserción laboral.


O centro conta cunha ampla experiencia no desenvolvemento de prácticas educativas innovadoras, nas que se fomentan as competencias clave e a creatividade, o talento e a cooperación a través de proxectos recoñecidos empregando as novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC). 
Cada ano, o centro celebra un evento plurilingüe, intercultural e interdisciplinar de 3 días de duración, o Festival do Libro, cuxa calidade foi recoñecida na publicación dun artigo no número 17 (inverno 2015) da revista  Educación 3.0:

Coincidindo coa conmemoración do Día Mundial do Libro, este evento cumpre moitos dos obxectivos incluídos no noso proxecto Erasmus +: dá cabida a diferentes culturas e idiomas, sendo os alumnos de diferentes países os encargados de presentar un aspecto definitorio da súa cultura a través da literatura e da arte en xeral; require unha participación activa por parte do alumnado, encargado de propoñer e organizar un programa de actividades, e achega a comunidade escolar á cidade e a outros países xa que cada ano son convidados artistas locais e autonómicos de forma presencial e europeos vía vídeo-conferencia.


Outro proxecto, Ciencia Activa, foi recoñecido con varios galardóns como exemplo de proxecto inclusivo e de aprendizaxe entre pares, recibindo o 1º premio no concurso Espiral Edublogs, no curso 2015-16 por un blog de alumnos de ESO e o 3º premio no mesmo concurso por un blog de alumnos de bacharelato no curso 2014-15. A súa calidade, ademais, queda patente nun artigo publicado no número 72 (decembro 2016) da Revista Galega do Ensino (EDUGA).


Con respecto á multiculturalidade, internacionalización e dimensión europea, o centro intenta promover a aprendizaxe integrada de contidos e linguas estranxeiras, AICLE a través de seccións bilingües e proxectos plurilingües. Dispoñemos de dúas seccións bilingües en inglés nas materias de plástica en 6º de primaria e educación física en todos os cursos da ESO. Cada ano, levamos a cabo diferentes actividades para conmemorar o Día Europeo das Linguas:


E coordinamos varios proxectos e-Twinning con centros de diversos países:


 Ademais, puxemos en marcha un proxecto de centro en inglés de envío e recepción de postais e libretas viaxeiras a máis de 20 países, que dá a coñecer a nosa cidade ao mundo e axuda ao alumnado a valorar o noso patrimonio cultural e natural así como a multiculturalidade:
Outra experiencia relacionada coa multiculturalidade e a internacionalización atópase na coordinación dun proxecto solidario no que o coro do centro gravou un vídeoclip con coros de diversos países, e que contou co apoio de institucións locais como a Deputación de Ourense, a Cruz Vermella e Termatalia:Máis evidencia da internacionalización do centro atópase na colaboración do mesmo coa Asociación de Estudantes Erasmus de Ourense en actividades en inglés e francés  e coa asociación D3N3 para a acollida de estudantes americanos que desexen realizar prácticas para formarse como profesores no noso centro.

Para saber máis, visita o sitio web do centro.

Ningún comentario:

Publicar un comentario