luns, 22 de maio de 2017

Benvida

Benvidos ao blog do proxecto Erasmus + Acción Clave K1 de mobilidade do profesorado do CPR Padre Feijoo-Zorelle en Ourense.

De esquerda a dereita: Beatriz Temes (xefa de estudos), Beatriz Nieto (coordinadora programas europeos), Honorato Losada (director) e Eva Pousa (secretaria)

Que é o programa Erasmus +?


O Erasmus + é un programa europeo que ten a súa orixe no programa Erasmus, iniciado no ano 1987 para  ofrecer a alumnos universitarios a posibilidade de cursar estudos durante un curso académico nunha universidade noutro país membro da UE.


Desde o 2014, o programa ampliou o seu alcance e envergadura para ofrecer oportunidades de formación non só no ámbito universitario, tamén nos ámbitos de educación, formación, xuventude e deporte durante o período 2014-2020. O programa Erasmus + trata de impulsar as perspectivas laborais e o desenvolvemento persoal, ademais de axudar aos nosos sistemas de educación, formación e mocidade a proporcionar un ensino e unha aprendizaxe que doten ás persoas das capacidades necesarias para o mercado laboral e a sociedade actual e futura.

O programa abrangue diversas posibles accións:
Acción clave 1 – Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe
Acción clave 2 – Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas
Acción clave 3 – Apoio á reforma das políticas
Accións Jean Monnet
Deporte

En España son dúas as organizacións designadas como axencias nacionais para a xestión coordinada do programa Erasmus +: o Servizo Español paraa internacionalización da Educación (SEPIE), para o ámbito da educación e a formación; e a Axencia Nacional Española (ANE).


Que presenza ten o programa Erasmus + no noso centro?

En maio de 2017 o Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE) publicou o listado de axudas para proxectos Erasmus + Acción Clave K1 de mobilidade do profesorado entre as que figura a dotación de 10.453€ para o noso proxecto: "A educación inclusiva para unha escola do século XXI", que buscou  a mellora da nosa xestión e da nosa calidade para favorecer a cohesión da comunidade escolar, a inclusión como medio para fomentar a diversidade sociocultural e o talento individual; a ampliación das competencias profesionais e lingüísticas da comunidade escolar, e a potenciación da internacionalización e dimensión europea.

Este proxecto Erasmus + tivo unha duración dun curso académico (2017-2018), do 6 de setembro de 2017 ao 5 de setembro de 2018 e constou de sete mobilidades a distintos países europeos: tres mobilidades foron estadías de observación en centros educativos de Alemaña, Italia e Reino Unido dos que o noso profesorado importou boas prácticas de docencia, avaliación, xestión e atención á diversidade e aos que exportou dinámicas e prácticas de traballo do noso propio centro. Asemade, convidaron a cada centro a participar en proxectos plurilingües e interdisciplinares que foron recoñecidos como prácticas educativas innovadoras. As catro mobilidades restantes foron eventos de formación en Reino Unido, Finlandia e Suecia que trataron sobre a xestión educativa, o ensino de idiomas, a innovación metodolóxica e a educación inclusiva, respectivamente.


No presente curso 2018-2019, vimos de pór en marcha un 2º proxecto Erasmus + K1 de mobilidade do profesorado, "Impulso á inclusión educativa a través da innovación, o plurilingüismo e a xestión eficaz", que supón unha continuación do 1º proxecto Erasmus + e que o dobra en número de mobilidades:

- 6 estadías de observación en escolas de Portugal (4), República Checa (1) e Italia.
- 2 cursos sobre inclusión educativa en Italia
- 4 cursos de actualización lingüística en inglés en Irlanda (2) e Reino Unido
- 1 congreso sobre ensino do inglés como lingua estranxeira en Reino Unido 
- 1 curso sobre metodoloxía AICLE en Reino Unido
- 1 curso sobre innovación educativa en Filandia

Agardamos que o programa Erasmus + teña un gran impacto en toda a comunidade escolar e en centros que non participan directamente grazas á difusión dos logros tanxibles e intanxibles en reunións informativas, seminarios, obradoiros e por suposto neste blog!
Non deixedes de visitarnos!!
Ningún comentario:

Publicar un comentario