venres, 15 de xuño de 2018

Novo proxecto Erasmus + para o bienio 2018-2020

Boas novas!
Vimos de acadar un novo proxecto Erasmus + KA1 para os cursos 2018-19 e 2019-20! Supun unha continuación aos logros obtidos ao longo do proxecto Erasmus + actual e, como tal, titúlase "Impulso á educación inclusiva a través da innovación, o plurilingüismo e a xestión eficaz"

O equipo directivo e a coordinadora do proxecto ante o logo Erasmus +


Dotado cunha axuda de 23.426 euros, o proxecto constará de 15 mobilidades a distintos países europeos: 6 mobilidades serán estadías de observación en centros educativos de Italia, a República Checa yePortugal dos que os profesores participantes importarán boas prácticas de docencia, avaliación, xestión e atención á diversidade y e aos que exportarán dinámicas e prácticas de traballo do noso centro. 

As 9 mobilidades restantes son eventos de formación en Reino Unido, Italia, Finlandia e Irlanda que tratan sobre a xestión educativa, a aprendizaxe de idiomas, a innovación metodolóxica e a educación inclusiva, respectivamente. O proxecto tamén terá un grande impacto en toda a comunidade escolar e en centros que non participan directamente grazas á difusión dos logros tanxibles e intanxibles en reunións informativas, seminarios, obradoiros, un blog e publicacións periódicas en diferentes medios de comunicación.

Co  fin de integrar estes logros no plan de desenvolvemento futuro, os participantes neste proyecto Erasmus + asistirán a xornadas, congresos e cursos para dar a coñecer o impacto das mobilidades e establecer contacto con centros educativos europeos e futuros socios colaboradores. 


Para máis información, podedes consultar la resolución do SEPIE nesta ligazón.


Ningún comentario:

Publicar un comentario