luns, 28 de outubro de 2019

Entrevista a Tamara Silva sobre a súa estadía en Vizela

Logo da súa estadía en Vizela, Portugal, Tamara Silva comparte con nós a súa experiencia logo de visitar o Agrupamento de Escolas Infías. Obrigado, Tamara!


Institución de acollida: Basic and Secondary School Infias
1. Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Observacion das sesións de Educacion Física na procura de novas metodoloxías ou propostas de mellora.
2. Que tipo de actividades levaches a cabo durante a mobilidade?
Actividades de observación nas aulas e posta en práctica de algunha sesión de educación física.
3. Que contidos foron os máis relevantes para a túa práctica docente?
Contidos de danza e de organizacion das sesions (temporalizacion) de educacion fisica.
4. Cales foron os aspectos máis positivos da experiencia?
A intrarelación con outros docentes da miña área e poder formar parte da marcha doutro centro docente diferente e moito maior.
5. Como cres que podería mellorar?
Maior comunicación previa coa coordinadora da escola en Vizela antes da mobilidade.
6. Cal prevés pode ser o impacto da túa mobilidade na túa práctica docente e no centro?
O impacto consistirá na explicación da miña experiencia aos meus compañeiros onde poden observar as diferenzas con respecto ao noso sistema e as diferenzas metolóxicas esistentes para posibles modificacions ou posta en práctica se o desexan.
7. En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio
8. Estarías disposto/a a participar noutra mobilidade dentro dun proxecto Erasmus+?
9. Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto
10. Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que é unha experiencia única, moi enriquecedora e satisfactoria.

Ningún comentario:

Publicar un comentario