venres, 21 de febreiro de 2020

Entrevista a Diego Iglesias sobre a súa estadía en Florencia

Diego Iglesias ven de compartir con nós a súa experiencia en Florencia logo de completar un curso sobre convivencia e resolución de conflitos na aula. Grazie mille, Diego!Institución de acollida: Europass Teacher Academy
1. Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Curso sobre xestión de conflictos, intelixencia emocional e prevención do bullying
2. Que tipo de actividades levaches a cabo durante a mobilidade?
Exposición, talleres e dinámicas sobre os contidos do curso
3. Que contidos foron os máis relevantes para a túa práctica docente?
A introdución de aspectos de intelixencia emocional na planificación de aula, nocións de psicoloxía positiva, comunicación non violenta, técnicas de xestión de conflitos, identificación de situacións de bullying
4. Cales foron os aspectos máis positivos da experiencia?
Tomar conciencia da importancia da intelixencia emocional no traballo con persoas en xeral e con nenos e adolescentes en particular, así como da necesidade dunha maior formación nestes aspectos para o profesorado. Ademais, o coñecementos de algunhas técnicas de psicoloxía positiva e linguaxe non violenta que, considero, teñen gran potencial para a práctica docente, así coma para a propia vida cotia
5. Como cres que podería mellorar?
Cunha maior duración do curso. Dada a complexidade dos contidos que se abordan, necesitan dunha maior posta en práctica para ser asimilados
6. Cal prevés pode ser o impacto da túa mobilidade na túa práctica docente e no centro?
Na reunión co claustro de profesores tratarei de transmitir as ideas principais do curso e, especialmente, concienciar sobre a importancia de considerar os aspectos emocionais na planificación das leccións e na xestión dos conflitos, que aplicarei tamén na miña práctica docente.
7. En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio
8. Estarías disposto/a a participar noutra mobilidade dentro dun proxecto Erasmus+?
9. Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto
10. Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que, na miña opinión, aínda que a planificación e organización ou a propia posta en práctica das actividades da mobilidade poidan preocupar por cuestións de tempo, inseguridade co idioma, etc., sempre son experiencias enriquecedoras e merecen a pena

Ningún comentario:

Publicar un comentario