martes, 6 de xuño de 2017

Mobilidades

O noso proxecto Erasmus + K1 para a mobilidade do profesorado consta de 7 mobilidades a 5 países que se clasifican en dúas categorías:
Estadías de observación, nas que o profesorado viaxará a centros educativos para observar, importar e exportar boas prácticas docentes
Eventos de formación, aos que asistirá o profesorado para aprender sobre calquera dos catro ámbitos de actuación en torno aos que xira o noso proxecto.
MOBILIDADE 1


Título: School Development and Quality Evaluation and Enhancement
Datas: 8-15 de outubro de 2017
Descrición: Realización e aproveitamento dun curso sobre xestión en calidade en centros educativos. O profesor participante recibirá formación sobre este ámbito e terá a oportunidade de visitar centros británicos de primaria e secundaria para analizar o seu sistema de xestión e exportar boas prácticas.

MOBILIDADE 2


Datas: 27 de novembro ao 1 de decembro de 2017
Descrición: O profesor participante colaborará cunha escola en Turín que conta cunha dilatada experiencia en proxectos Erasmus+ e en programas de inclusión educativa. Observará a docencia e a xestión do centro e convidará aos alumnos e profesores a participar no proxecto Postcrossing e nunha vídeo-conferencia co noso centro.

MOBILIDADE 3
Estadía de observación no Bacon’s College en Londres, Reino Unido


Datas: 19-23 de febreiro de 2018

Descrición: O profesor participante colaborará cunha escola en Londres, un centro pioneiro na innovación docente no Reino Unido. Observará a docencia e a xestión do centro e convidará aos alumnos e profesores a participar no proxecto Postcrossing e nunha vídeo-conferencia co noso centro.

MOBILIDADE 4
Estadía de observación no Realschule George-Eckert en Braunschweig, Alemaña


Datas: 5-9 de marzo de 2018
Descrición: O profesor participante colaborará cunha escola en Braunschweig, un centro con ampla experiencia en medidas de atención á diversidade e de inclusión educativa. O participante observará a docencia e a xestión do centro e convidará aos alumnos e profesores a participar no proxecto Postcrossing e nunha vídeo-conferencia co noso centro.

MOBILIDADE 5


Título: 52nd Annual International IATEFL Conference
Datas: 10-13 de abril de 2018
Descrición: Asistencia e aproveitamento dun congreso internacional dirixido a profesores de inglés como lingua estranxeira. O profesor participante terá a oportunidade de asistir a conferencias plenarias e de participar en mesas redondas e obradoiros para familiarizarse cos últimas tendencias neste eido.

MOBILIDADE 6


Título: Innovative Approaches to Teaching
Datas: 30 de abril ao 5 de maio de 2018
Descrición: Realización e aproveitamento dun curso sobre innovación educativa. O profesor participante recibirá formación sobre este ámbito e terá acceso e colaborará na ampliación dun banco de materiais e ferramentas para o seu empleo na aula.

MOBILIDADE 7


Título: Approaching Multicultural Issues and Mixed-Ability Classes
Datas: 13-18 de agosto de 2018
Descrición: Realización e aproveitamento dun curso sobre a atención á diversidade e ao talento individual. O profesor participante recibirá formación sobre as clases diversas e con diferentes habilidades, a superación de estereotipos e a atención a diversos estilos de aprendizaxe; e terá acceso e colaborará na ampliación dun banco de materiais e ferramentas para o seu empleo na aula.


Ningún comentario:

Publicar un comentario