venres, 20 de marzo de 2020

Entrevista a Beatriz Temes sobre a súa estadía en Brunswick

Beatriz Temes comparte con nós a súa experiencia en Brunswick, Alemania, logo de facer unha estadía de observación na RealSchüle George-Eckert. Danke schön, Bea!


Institución de acollida: Realschule Georg-Eckert-StraBe (Braunschweig)

1. Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Na observación durante unha semana da actividade escolar asistindo a vinte sesións de diferentes materias e integrándome no día a día do centro.

2. Que tipo de actividades levaches a cabo durante a mobilidade?
Asistir a clase de inglés, alemán, robótica, física e bioloxía. Observación da vida cotiá na escola. Participar co coro do profesorado. Colaborar ca profesora na materia de bioloxía.

3. Que contidos foron os máis relevantes para a túa práctica docente?
Os de bioloxía e as aproximacións metodolóxicas que empregan.

4. Cales foron os aspectos máis positivos da experiencia?
A realización profesional e persoal e tamén a mellora de miña competencia en inglés xa que esta foi a lingua vehicular ao longo da miña estadía.

5. Como cres que podería mellorar?
Adquirindo máis destrezas en inglés; agardo acadar o nivel C1 para sacarlle máis partido a este tipo de experiencias.

6. Cal prevés pode ser o impacto da túa mobilidade na túa práctica docente e no centro?
Transmitir e compartir experiencias e ideas, así como participar en futuros proxectos colaborativos.

7. En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio

8. Estarías disposto/a a participar noutra mobilidade dentro dun proxecto Erasmus+?
SI

9. Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto

10. Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que non o dubiden!!!

Ningún comentario:

Publicar un comentario