martes, 10 de marzo de 2020

Entrevista a Quico Rodríguez sobre a súa estadía en Dublín

Quico Rguez. ven de compartir con nós a súa experiencia en Dublín logo de facer un curso de actualización lingüística para o profesorado. Thanks a lot, Quico!!


Institución de acollida: English Matters
1. Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Participar nun curso de inglés B1 para profes europeos
2. Que tipo de actividades levaches a cabo durante a mobilidade?
Actividades para a mellora da fala, escoita, comprensión e expresión escrita en inglés para ser un usuario independente nun país de fala inglesa.
3. Que contidos foron os máis relevantes para a túa práctica docente?
Os que incentivaron a posta en practica do inglés como os proxectos de investigación en grupo.
4. Cales foron os aspectos máis positivos da experiencia?
A posta en práctica do idioma a interactuar con docentes doutros paises.
5. Como cres que podería mellorar?
Aumentando os días de estadía.
6. Cal prevés pode ser o impacto da túa mobilidade na túa práctica docente e no centro?
Un impacto positivo para a realización de actividades en inglés referidas a Irlanda.
7. En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio
8. Estarías disposto/a a participar noutra mobilidade dentro dun proxecto Erasmus+?
SI POR SUPOSTO. CONSIDERO QUE É MOI INTERESANTE
9. Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto
10. Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que se animen; é un antes e un despois na nosa formación!

Ningún comentario:

Publicar un comentario