martes, 10 de marzo de 2020

Hallo aus Branschweig!

A nosa xefa de estudos, Bea Temes, xa está en Brunswick na estadía de observación na Realschule George-Eckert. Logo de ser recibida polo director e polas profesoras Nicole e Simone, visitou as dependencias do centro, observou clases de francés, química e bioloxía e colaborou na impartición desta última; sen dúbida una xornada intensa con moitas impresións e información que compartiá á volta con nós.Danke schön, Bea!

Ningún comentario:

Publicar un comentario