martes, 26 de marzo de 2019

Entrevista a Beatriz Temes sobre a súa mobilidade en Dublín

Beatriz Temes ven de compartir con nós a súa experiencia en Dublín, Irlanda, logo de participar nunha visita de estudos estruturada a centros educativos en Irlanda. Non deixes de ler esta entrevista. Thanks a lot, Bea!


Institución de acollida: English matters
1. Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Formación sobre a historia e o sistema educativo irlandés, visitas a diferentes colexios con profesorado de 16 países distintos e posta en común.
2. Que tipo de actividades levaches a cabo durante a mobilidade?
Asistir a charlas de formación sobre la educación en Irlanda no National College e nos centros visitados.
Visitas estructuradas a tres centros de características diferentes.
Interacción co profesorado e alumnado deses centros.
Interacción e dinámicas de grupo co profesorado participante no mesmo curso Erasmus+.
Excursións organizadas dentro do curso.
Realización dun traballo en grupo para posta en común sobre o aprendido e a súa repercusión. 
3. Que contidos foron os máis relevantes para a túa práctica docente?
Similitudes na metodoloxía e curriculum da materia de bioloxía.
A toma de ideas, por exemplo actividades de reciclaxe de plásticos que vimos nas visitas aos centros,  para empregar na clase cando sexa o estudio da morfoloxía das plantas.
4. Cales foron os aspectos máis positivos da experiencia?
A comparación ca realidade das aulas en Irlanda ca miña experiencia persoal.
Encantoume o contacto directo cos estudiantes e o profesorado irlandés no seu día a día.
Mellora da miña competencia lingüística en inglés.
Análise e intercambio de opinións sobre o característico do sistema educativo irlandés con outros compañeiros do curso de diferentes países europeos.
Dinámicas de grupo para a reflexión do aprendido no curso, intercambio de ideas e feed-back.
Posibilidades de establecer contactos con profesores de diferentes países para proxectos e colaboracións futuras.
Xa concretamos una colaboración de bioloxia para este mes de marzo cunha profesora de Letonia, e outra a través de e-twining.
5. Como cres que podería mellorar?
Sería bo que nunha semana se poideran visitar máis centros educativos.
6. Cal prevés pode ser o impacto da túa mobilidade na túa práctica docente e no centro?
Máis proxectos de colaboración con escolas doutros países de Europa na materia que imparto e noutras.
Contaxiar a gañas de seguir formándome e transmitir o aprendido ao alumnado e compañeiros.
7. En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio
8. Estarías disposto/a a participar noutra mobilidade dentro dun proxecto Erasmus+?
Si, por suposto. Estou desexando poder facelo de novo.
9. Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto
10. Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que é unha oportunidade única para abrir a mente, e actualizarnos no noso traballo e facelo dun xeito activo, unha mellora a nivel persoal e profesional.
Que no desaproveiten a oportunidade!

Ningún comentario:

Publicar un comentario